Stosowanie azotu

Stosowanie azotu wymaga szczególnie intensywnej wentylacji, w związku z tworzeniem się w strumieniu plazmy trujących tlenków azotu przechodzących następnie do otaczającej atmosfery.

Prawidłowo wykonane brzegi cięcia są gładkie, bez sopli i nacieków, z wyjątkiem brzegów stali stopowych, przy cięciu których powstają pojedyncze sople łatwe do usunięcia. Krawędzie cięcia nie są prostopadłe do powierzchni blachy, a kąt odchylenia wynosi od 5 do 20°, w zależności od grubości blachy. Dla uzyskania krawędzi prawie prostopadłych należy zmniejszyć prędkość posuwu palnika, co powoduje zwiększenie szerokości szczeliny, zwiększenie strefy przetopienia i strefy wpływu ciepła.