Połączenia skurczowe

Metodą tą łączy się ze sobą elementy różnych przedmiotów (nie tylko z tworzyw sztucznych) wykorzystując pamięć kształtu tworzyw termoplastycznych. Zasady tej metody łączenia wyjaśniamy na przykładzie łączenia trzech części składowych całego ogniwa Leclanche za pomocą opaski z twardego PCW rys. 16). Odcinek rurki bez szwu z twardego PCW 1 nagrzewa się do temp. 110°C i w tym stanie rozciąga do osiągnięcia średnicy 2 nieco większej od obwodu części składowych ogniwa, następnie studzi się, nasuwa na części ogniwa 3 i wreszcie całość nagrzewa do temp. 100°C. W tej temperaturze rurka z twardego PCW kurczy się i dokładnie obciska wszystkie części ogniwa 4.