Zakres i forma opracowań planów technologicznych

Forma spawalniczych opracowań technologicznych powinna być dostosowana do organizacji pracy w wytwórni, powiązana z innymi opracowaniami technologicznymi i stanowiskami pracy. Opracowanie w formie instrukcji technologicznej składa się z dwóch części. W pierwszej ogólnej, w nawiązaniu do projektu roboczego konstrukcji, podaje się ogólny opis konstrukcji i obowiązujące warunki techniczne wykonania konstrukcji. Część druga powinna zawierać szczegóły wykonania poszczególnych części konstrukcji i właściwe plany technologiczne spawania.

W części ogólnej podaje się charakterystykę konstrukcji i zastosowanych materiałów, wymagane dokładności wykonania, zakres obróbki mechanicznej i cieplnej, zakres montażu próbnego. Należy podać wymagane kwalifikacje spawaczy w oparciu o obowiązujące przepisy. Następnie należy określić sposób kontroli spoin, a dla spoin prześwietlanych sporządzić schemat numeracji spoin i radiogramów. Zakres i forma odbiorów końcowych, o ile nie są ustalone przepisami powinien być określony w instrukcji technologicznej.

W części szczegółowej należy ustalić wszystkie czynności cyklu produkcyjnego związanego z wykonaniem prac spawalniczych. W zasadzie w instrukcji powinny być ujęte następujące czynności a) podział konstrukcji na podzespoły technologiczne, b) sposób przygotowania wszystkich części do montażu, c) kolejność składania i łączenia części i zespołów, d) metody wykonania spoin i kolejność spawania, e) dodatkowe operacje po spawaniu.