Spoiny prześwietlane

Spoiny prześwietlane najlepiej podawać opisowo, określając długość odcinków do prześwietlenia. W przypadku, gdy przyjęte oznaczenia spoin nie są wystarczające, należy przedstawić szczegóły połączenia rysunkowo. Metody spawania oznacza się