Szerokość szczeliny przy normalnych parametrach cięcia

Szerokość szczeliny przy normalnych parametrach cięcia wynosi, w zależności od grubości blachy, od 7 do 10 mm w płaszczyźnie górnej i od 5 do 8 mm w dolnej płaszczyźnie blachy. Zmiany metalurgiczne i strukturalne zachodzące w strefie wpływu ciepła zależą od rodzaju i grubości ciętego materiału. Dla stali niskowęglowej strefa wpływu ciepła wynosi 0,2-f-0,3 mm. W strefie tej powstają struktury perlitu i bainitu podwyższające nieco twardość tej strefy w stosunku do twardości materiału rodzimego.

Dla stali o zawartości 13% Cr strefa wpływu ciepła wynosi 2H-3 mm, w strefie tej powstają struktury martenzytyczno-troostytyczne o znacznej twardości. W razie konieczności dalszej obróbki mechanicznej brzegi cięte należy uprzednio odpuścić w temperaturze 650°C. Dla stali austenitycznych typu 18-8 strefa wpływu ciepła wynosi l-i-2 mm, jednakże zmiany strukturalne nie zachodzą można zaobserwować jedynie niewielki rozrost ziarna. Obróbka mechaniczna nie jest utrudniona.

Dla aluminium strefa przetopienia wynosi 0,1 mm, a w strefie wpływu ciepła zmian strukturalnych nie stwierdzono, poza zwiększoną porowatością oraz wtopieniami między ziarnami do głębokości 0,3 mm. Jakość cięcia zależy od: natężenia prądu, zużycia gazów, prędkości cięcia i odległości palnika od materiału. Zbyt duże natężenie prądu powoduje owalizację krawędzi oraz tworzenie się dużych pojedynczych sopli. Szczelina cięcia oraz strefy przetopienia i wpływu ciepła zostają również poszerzone. Niedostateczne natężenie prądu nie zezwala na przetopienie blachy na całej grubości oraz powoduje pryskania płynnego metalu, co przyspiesza zużycie dysz.