Wpływ obróbki cieplnej

Z wielu rodzajów obróbki cieplnej w produkcji konstrukcji spawanych stosuje się najczęściej następujące zabiegi: wyżarzanie normalizujące, rekrystalizujące i odprężające. Oprócz tego w niektórych przypadkach stosuje się miejscowe podgrzewanie materiału bezpośrednio przed spawaniem. Każdy z wymienionych sposobów wyżarzania jest stosowany w różnych przypadkach.

Wyżarzanie normalizujące, nieco powyżej 910°C z powolnym chłodzeniem, ma na celu ujednolicenie i otrzymanie drobnoziarnistej struktury w spoinie i w strefie przejściowej. Normalizowanie jest wskazane przede wszystkim dla grubych spoin jednowarstwowych. W spoinach wielowarstwowych następuje wyżarzanie dolnych warstw przez powtórne nagrzanie przez warstwy górne. Nie wyżarzona zostaje jedynie ostatnia warstwa licowa.