Żłobienie tlenowo-elektryczne

Żłobienie tlenowo-elektryczne może być wykonane tymi samymi elektrodami drążonymi, które są stosowane do cięcia. W czasie żłobienia elektroda jest pochylona pod kątem 10-^20° w stosunku do powierzchni materiału, przy czym jej koniec opiera się o materiał (tabl. II). Metodą tą można żłobić wszystkie materiały dające się ciąć metodą tlenowo-elektryczną. Żłobienie tlenowo-elektryczne można przeprowadzić w pozycji podolnej, pochyłej, naściennej i pionowej z góry na dół.