Żłobienie tlenowo-elektryczne

22 września 2010 0

Żłobienie tlenowo-elektryczne może być wykonane tymi samymi elektrodami drążonymi, które są stosowane do cięcia. W czasie żłobienia elektroda jest pochylona pod kątem 10-^20° w stosunku Read More

Skórowanie powierzchni wlewków

17 września 2010 0

jest taka sama jak przy żłobieniu poszczególnych wad na wlewkach hutniczych z tą różnicą, że przy skórowaniu przesuwa się palnik równolegle raz koło razu po Read More

Wytrzymałość złączy

15 września 2010 0

Wytrzymałość konstrukcji spawanych gorącym gazem zależy od wytrzymałości spawanego materiału, od wytrzymałości stosowanych prętów spawalniczych, od typu spoiny, od starannej obróbki krawędzi i od kwalifikacji Read More

Rysunek konstrukcji spawanych

7 września 2010 0

Sposób przedstawiania konstrukcji stalowej na rysunkach warsztatowych jest dostosowany do metod produkcyjnych i od-biega od sposobów rysowania i wymiarowania urządzeń maszynowych. Zasadnicza różnica polega na Read More