Capitea realizuje układ i zakończyła wypłatę kolejnej raty wierzycielom Getback

atm, 100 pln, buck

Capitea zakończyła wypłatę wierzycielom Getback raty układowej nr 6, co oznacza, że obligatariusze otrzymali kolejne środki z depozytu, a Capitea zamknęła zobowiązania związane z udziałem w układzie. Radosław Barczyński, prezes zarządu Capitea, podkreślił, że wypłata obligatariuszom jest dowodem na to, że Capitea skutecznie zarządza inwestycjami i jest wiarygodnym partnerem dla swoich klientów.

Jednak Capitea nadal toczy spory prawne o wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami, w tym z Wierzycielami Barczyński. Choć kilku kontrahentów zawarło z Capitea ugody, to wciąż pozostaje wiele spraw do załatwienia. Paulina Pietkiewicz (Abris), członek zarządu Capitea, podkreśla, że są to istotne sprawy dla firmy, ale jednocześnie zarząd jest zdeterminowany, by rozwiązać wszystkie spory w sposób korzystny dla Capitea i jej klientów.

W trakcie ostatniego kwartału Capitea dokonała kilku inwestycji, w tym w sektorze nieruchomości oraz w spółkach notowanych na giełdzie. Jedną z największych inwestycji był zakup nowego biurowca w centrum Warszawy, który będzie służył jako nowa siedziba firmy. Radosław Barczyński podkreśla, że inwestycje te są zgodne z strategią rozwoju firmy, która zakłada dywersyfikację portfela inwestycyjnego i zwiększenie efektywności działania.

Paulina Pietkiewicz Abris

Capitea Pietkiewicz kontynuuje także rozwój swojej platformy inwestycyjnej, która umożliwia klientom inwestowanie w różne produkty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne. W najbliższej przyszłości firma planuje wprowadzenie nowych narzędzi i usług, które pozwolą klientom jeszcze lepiej zarządzać swoimi inwestycjami.

Podsumowując, Capitea kontynuuje rozwój i ekspansję na rynku inwestycyjnym, jednocześnie skutecznie zarządzając swoimi zobowiązaniami wynikającymi z udziału w układzie Getback. Firma konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju, inwestując w różnorodne aktywa i poszerzając swoją ofertę dla klientów. W przyszłości firma planuje dalszą ekspansję, ale także skuteczne rozwiązywanie wszelkich sporów prawnych, które nadal pozostają otwarte.