Technologia napawania części maszyn i urządzeń

Technologia napawania części maszyn i urządzeń powinna zabezpieczyć te części od zniekształceń. Z tych względów n a- pawanie łukowe jest znacznie korzystniejsze od napawania gazowego. Przy łukowym napawaniu należy zastosować odpowiednią kolejność układania poszczególnych warstw, przez układanie ich w miarę możliwości na przeciwległych miejscach i równoważenie w ten sposób odkształceń rozciągających i ściskających. Np. przy napawaniu wałów, czopów, osi, napawane ściegi układamy na przemian na czterech przeciwległych częściach obwodu.

W celu uniknięcia pęknięć w napawanych częściach konieczne jest podgrzewanie przedmiotów przed napawaniem. Temperatura wstępnego podgrzewania uzależniona jest od twardości stosowanych materiałów do napawania, od ilości napawanych warstw oraz wielkości napawanych powierzchni, przy czym im twardsze stosujemy materiały do napawania, im więcej nakładamy warstw i na większych powierzchniach, tym wyższa musi być temperatura wstępnego podgrzania. Przy napawaniu elektrodami EN200 części maszyn i urządzeń z niskowęglowych stali, wstępne podgrzewanie jest niekonieczne, natomiast przy napawaniu elektrodami EN450 należy podgrzać wstępnie napawane części do temperatury nie niższej niż 350°C, przy tej temperaturze napawać, a po napawaniu wolno studzić (w gorącym piecu względnie w osłonie płyt azbestowych).