Wpływ obróbki cieplnej

23 lipca 2011 0

Z wielu rodzajów obróbki cieplnej w produkcji konstrukcji spawanych stosuje się najczęściej następujące zabiegi: wyżarzanie normalizujące, rekrystalizujące i odprężające. Oprócz tego w niektórych przypadkach stosuje Read More

Zadanie planów technologicznych spawania

10 lipca 2011 0

W procesie wytwarzania konstrukcji spawanych, jak w każdym procesie produkcyjnym, należy ustalić czynności na po-szczególnych stanowiskach pracy w takim założeniu, aby przy minimalnym nakładzie pracy Read More

Kolejność umieszczania oznaczeń spoiny

16 czerwca 2011 0

Kolejność umieszczania oznaczeń spoiny jest następująca: a) sposób spawania obowiązujący dla całego rysunku podać w uwagach, b) symbol spoiny według znaku podstawowego, c) wymiar grubości Read More

Połączenia doczołowe z podpawaną granią spoiny

2 maja 2011 0

Najwyższą wytrzymałość zmęczeniową mają połączenia doczołowe z podpawaną granią spoiny. Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej można uzyskać, stosując obróbkę mechaniczną lica spoin doczołowych oraz kraterów i podtopień Read More

Napawanie narzędzi skrawających

21 kwietnia 2011 0

Napawanie narzędzi skrawających stosuje się do regeneracji uszkodzonych narzędzi. Można również napawać stalą szybkotnącą (SW18) krawędzie narzędzi wykonanych ze stali węglowych. Napawanie uszkodzonych narzędzi skrawających. Read More

1 2 3 4 5 11