Zgrzewanie dielektryczne

11 marca 2011 0

Metodę zgrzewania dielektrycznego stosuje się głównie d łączenia folii i błon z polarnych materiałów termoplastycznych Źródłem ciepła potrzebnego do uplastycznienia zgrzewanego tworzywa jest energia szybkozmiennego Read More

Zasady sporządzania planów technologicznych

10 marca 2011 0

Plany technologiczne spawania opracowuje się na podstawie dokumentacji technicznej konstrukcji spawanej. Dokumentacja techniczna powinna być kompletna i zawierać wszystkie dane dotyczące klasy ważności konstrukcji, zastosowanych

Żłobienie tlenowo-proszkowe

10 marca 2011 0

Stale stopowe nie nadające się do cięcia tlenem mogą być żłobione i skórowane przy użyciu metody tlenowo-proszkowej [rys. 19). Dysze tlenowe i dysze doprowadzające proszek Read More

Spawanie w strumieniu gorącego gazu

4 marca 2011 0

Cechą charakterystyczną spawania gorącym gazem jest sposób doprowadzania spawanych przedmiotów do stanu plastycznego przez nagrzewanie strumieniem gorącego gazu oraz stosowanie do spawania prętów spawalniczych [4, Read More

Napawanie narzędzi do pracy na gorąco

16 lutego 2011 0

Regenerację narzędzi pracujących na gorąco, a przede wszystkim matryc kuźniczych wykonuje się łukowo. Większość matryc do pracy na gorąco wykonanych jest ze stali oznaczonej cechą Read More

Urządzenia do podtrzymywania topnika

14 lutego 2011 0

Urządzenia do podtrzymywania topnika dzielą się na: nieruchome (zakładane na przedmiot przed rozpoczęciem spawania), ruchome (przymocowane do głowicy i poruszające się wraz z nią wzdłuż Read More

Powstawanie naprężeń i odkształceń

2 lutego 2011 0

Cechami charakterystycznymi dla konstrukcji spawanych są naprężenia własne i odkształcenia jakie powstają na skutek nierównomiernego nagrzania brzegów materiału do wysokiej temperatury. W pewnych przypadkach wielkość Read More

1 3 4 5 6 7 11