ŁĄCZENIE TWORZYW SZTUCZNYCH

10 września 2011 0

Technika łączenia tworzyw sztucznych przez spawanie lub zgrzewanie znana jest od niedawna. Pierwsze metody opracowano w 1937 r. Dotyczyły one spawania tworzyw termoplastycznych (kopolimerów chlorku Read More

Obliczenie ciężaru spoiny

4 września 2011 0

Obliczenie ciężaru spoiny wykonuje się na podstawie ustalonego w projekcie przekroju poprzecznego spoiny lub w karcie technologicznej. Na nadlew w granicach dopuszczalnych tolerancji dodaje się Read More

Specjalne metody cięcia tlenem

20 sierpnia 2011 0

Przy cięciu tlenowo-proszkowym (p. rozdz. XXI, rys. 20) elementem tnącym nie jest tlen, lecz proszek żelazny spalający się w strumieniu tlenu. Z tego powodu technika Read More

Rozwiązania konstrukcyjne zespołów

15 sierpnia 2011 0

Rozwiązania konstrukcyjne zespołów zależą od rodzaju wy-stępujących obciążeń oraz wielkości obiektu. Pod względem stosowanych rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych można wydzielić dwie grupy konstrukcji: pełnościennych i kratowych. Read More

Rozkład naprężeń w połączeniu krzyżowym

9 sierpnia 2011 0

Rozkład naprężeń w połączeniu krzyżowym zależy tylko od kształtu spoiny (rys. 5). Najkorzystniejszy rozkład na-prężeń mamy w połączeniach wykonanych spoinami czołowymi z odpowiednio zukosowanymi krawędziami Read More

Wpływ obróbki cieplnej

23 lipca 2011 0

Z wielu rodzajów obróbki cieplnej w produkcji konstrukcji spawanych stosuje się najczęściej następujące zabiegi: wyżarzanie normalizujące, rekrystalizujące i odprężające. Oprócz tego w niektórych przypadkach stosuje Read More

1 2 3 4 5 12