Podział obiektu na podzespoły technologiczne

19 maja 2010 0

Podział obiektu na podzespoły technologiczne można przed-stawić w formie uproszczonych szkiców lub schematów z wyszczególnieniem rysunków wykonawczych i odpowiednich kart technologicznych. Dla składania części w Read More

Metody wykonywania spoin

18 maja 2010 0

Metody wykonywania spoin wymagają szczegółowego omówienia w przypadkach stosowania stali trudniej spawalnych, przy dużym skupieniu spoin, przy spawaniu bardzo grubych materiałów lub w innych przypadkach Read More

Połączenia zakładkowe

17 maja 2010 0

Spoiny pachwinowe podłużne, stosowane przy połączeniu zakładkowym, obciążone siłą osiową, oblicza się przy założeniu równomiernego rozkładu naprężeń (rys. 10). Długość obliczeniowa spoin równoległych do kierunku Read More

Połączenia doczołowe

12 maja 2010 0

Połączenia doczołowe są wykonywane spoinami czołowymi, a naprężenia w spoinach oblicza się, jak dla pola przekroju w materiale. W połączeniu doczołowym, na które działa siła Read More

Wyżarzanie odprężające

12 maja 2010 0

Wyżarzanie odprężające ma na celu tylko zmniejszenie naprężeń własnych bez zmian struktury. W tym celu nagrzewa się cały przedmiot lub tylko strefy spawania do temperatury Read More

Zgrzewanie płomieniowe

9 maja 2010 0

Zasada zgrzewania płomieniowego jest niezwykle prosta (rys. 15). Dwa lub więcej wykrojów folii polietylenowej 1 układa się między prostymi i dobrze do siebie dopasowanymi szynami Read More

Urządzenia obrotowe

5 maja 2010 0

Zadaniem urządzeń obrotowych jest przede wszystkim ustawienie spawanej konstrukcji w pozycji najbardziej dogodnej dla spawania. Spawanie z pozycji podolnej ułatwia pracę spawacza i zwiększa jej Read More

1 8 9 10 11 12